Adı : Storm Fon 03
Rəngi : Tarakot, iki uzlu
Eni : 290 sm
Cinsi : Fonluq
Tərkibi : Polyester %62, Pambiq %38
Yönü :
Yuyulma təlimatları :




Site by «OKmedia»
Loading..