Pərdələrin tikilməsi

.

Müştərinin istəyi nəzərə alınaraq pərdələrin yüksək peşəkar tikişçilər tərəfindən tikilməsi və quraşdırılması

Loading..