Pərdələrin yuyulması

.

Pərdələrin ünvandan təhvil alınması, yuyulub ütülənib quraşdırılması

Loading..